Hållbarhet

Visionen för HYMA Skog & Trädgård AB (559170-5206) och dess dotterbolag är att löpande optimera det kort- och långsiktiga hållbarhetsarbetet. Hållbarhet är inte ett slutgiltigt mål, utan för oss är det en långsiktig process med målsättningen att på ett konkret sätt göra skillnad. Ledorden inom koncernen är ansvar och transparens gentemot medarbetare, leverantörer och dig som slutkund. Det ska vara ett självklart val att välja oss som Er leverantör utifrån det arbete som genomförs inom följande områden: 

 • Miljö och hållbarhet
 • Socialt ansvar
 • Affärsetik

Minimera negativ påverkan

Målsättningen för oss är att i alla led göra vad vi kan för att minska miljöpåverkan. Vi tycker att alla delar är viktiga, alltifrån små förändringar i den dagliga verksamheten till större gemensamma projekt. Några av de åtgärder som vi genomfört är:

 • Bytt till lokalt och grönt elavtal med 100% förnybar energi
 • Återanvänder inkommande emballage i utleveranser till dig som slutkund för att minimera förbrukning av packmaterial
 • Inköp av förpackningsmaterial som är anpassat för våra varor för att undvika att “skicka luft” samt minskar avfallet
 • Sampackar alla beställningar i största möjliga mån för minskad transport och emballage
 • Bytt ut glödlampor mot LED vilket minskar elförbrukningen med upp till 86%
 • Arbetar dagligen för att minska avfallet
 • Prioriterar distansmöten för att minska transporterna såväl som i dagens situation även minskar smittspridningen
 • Optimerar transporter genom samordnade inköp till ett gemensamt lager

Returhantering

Att minimera antalet returer är en annan önskvärd hållbarhetsstrategi. Vi erbjuder inte fria returer utan arbetar till fullo med att innan köp ge en personlig och professionell vägledning till rätt val av produkt för dig som kund. En retur påverkar miljön i flera hänseende såsom personresan, godstransporten så väl som eventuellt nytt emballage.  

HYMA tar ett stort socialt ansvar

En självklarhet för oss! Samtliga medarbetare ska gå till en trygg och trivsam arbetsplats. Vi arbetar systematiskt för att hela tiden garantera våra medarbetare en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets lagar och regler implementeras. Vi förväntar oss även samma krav gentemot våra leverantörer och att det följs i alla led. Vad gäller egen produktion besöker våra interna inköpare och inspektörer regelbundet fabrikerna.

Trygghet för dig som kund

HYMA värnar om din personliga integritet och har med extern konsultation utformat en personuppgiftspolicy som gör att du som kund kan handla tryggt både online och i fysisk butik, du kan läsa mer om den här

Goda råd är gratis

Hos oss är goda råd gratis – besök magasinet eller ta kontakt med oss för tips, råd och regelverk kring säkert och hållbart arbete. Våra medarbetare utbildas löpande och har därför förutsättningar att guida dig rätt inte enbart utifrån pris och kvalitet vid inköpstillfället, utan även med hänsyn till funktion och livscykelkostnad utifrån dina behov och användningsområden. Vi tillhandahåller även säkerhets- och datablad till våra produkter, det är en pågående process så saknar du något är du varmt välkommen att höra av dig så är vi behjälpliga med detta. 

Uppföljning av miljöarbete

På sikt kommer vi att skala upp de gemensamma inköpen ytterligare och på så vis minska transporterna ytterligare. En målsättning är att inom kort även kunna erbjuda Er 100% grön frakt som ett alternativ. Vi kommer även att löpande uppdatera oss om nyheter inom logistik och emballage för att minimera miljöpåverkan. 

Fortsatt kravställande

Med ett snabbt växande sortiment är det otroligt viktigt med ett löpande kravställande gentemot nya såväl som befintliga leverantörer. Det är för oss viktigt att samtliga led uppfyller internationella krav och policys inom såväl socialt ansvar som hållbarhet och affärsetik. Ansvarsfulla inköp är otroligt viktigt för oss och vi vill alltid kunna erbjuda ett brett sortiment från högkvalitativa, trygga varumärken. 

Miljöpolicy

Samtliga bolag i HYMA Skog & Trädgård AB har integrerat miljöarbetet i den dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Följande åtgärder görs löpande:

 • Ställer relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
 • Följer, och om möjligt överträffar miljökrav i lagar och bestämmelser.
 • Förebygger och minimerar risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten.
 • Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser.
 • Samverkar i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. Kundens krav är i fokus och ständiga förbättringar leder till ökad tillfredsställelse hos våra kunder. Med följande kvalitetsinriktning uppfattas vi som en kompetent affärspartner:

 • Vid val av leverantörer, varor och tjänster ställer vi relevanta kvalitetskrav.
 • Vi erbjuder kvalitetsprodukter inom skog, trädgård och verkstad.
 • Vi erbjuder hög tillgänglighet på det sortiment som vi tillhandahåller.
 • I vår kommunikation tillhandahåller vi korrekt och snabb information.
 • Vi erbjuder en effektiv logistik med hög precision.