Klippaggregat
Ersatt produkt
Husqvarna

Klippaggregat

Produktbeskrivning
Artikelnummer: 5371486-20
Klippaggregat - Ersatt av 5219193-02