Tändstiftskåpa
Ersatt produkt
Husqvarna

Tändstiftskåpa

Produktbeskrivning
Artikelnummer: 5370893-01
Tändstiftskåpa - Ersatt av 5370893-02