Start / Magasinet / Robotgräsklippare och åska

Robotgräsklippare och åska

Robotgräsklippare och åska

Tips & Råd

Trädgård

Varje år drabbas Sverige av ca 100 000 blixtnedslag och vår bästa trädgårdsmästare robotgräsklipparen är en utsatt maskin som kan drabbas av åskans framfart. Men det finns flera åtgärder du kan vidta för att minska risken för skador med kostsamma verkstadsbesök som följd.

Är robotgräsklippare känslig för åska?

Robotgräsklippare är väldigt känsliga för åska eftersom de innehåller flera känsliga elektroniska komponenter som kan slås ut vid blixtnedslag. Däremot är det väldigt sällan blixten slår rakt ner i roboten, utan mer vanligt att den slår ner i närheten och därmed fångas upp av installationens begränsningskabel.

Hur skyddar jag min robotgräsklippare mot åska?

Så, hur skyddar man då sin robot mot åskan? Här nedan listar vi några viktiga åtgärder att vidta för att skydda vår lille trädgårdskompis.

  1. Följ väderleksrapporten noggrant. Är det åska på intågande, dra ut strömmen ur laddstationen och koppla bort samtliga begränsningskablar och eventuella guidekablar.
  2. Är du inte hemma när åskan går kan du, om du har en uppkopplingsbar robot, sända ut den på gräsmattan och där stoppa den. Detta för att den inte ska stå i laddstationen vid en eventuell träff i begränsningsslingan. Har du inte detta kan du be en granne dra ur kontakterna.
  3. Installera ett åskskydd. Ett åskskydd skyddar din laddstation och robot från överspänningar som fångats upp av begränsningsslingan. Tänk på att inget åskskydd ger fullt skydd mot åska, det absolut säkraste är att också dra ur alla kablar.

Vad gör jag om åskan har slagit ner i min robotgräsklippare?

Misstänker du att åskan har slagit ner i din robotgräsklippare? Här går vi igenom felsökning steg för steg och vi börjar med att gå igenom laddstationen och dess signaler. Denna felsökningen avser främst Husqvarna Automower samt Gardenas och McCullochs robotgräsklippare.

1. Lampan i laddstationen är helt släckt

Om det är helt släckt i laddstationen ska du först och främst kontrollera strömförsörjningen. Är det el i uttaget? Byt till ett annat uttag och testa. Nästa steg är att se om transformatorn ger ström, detta kan man mäta fram med en multimeter. Ger transformatorn ingen spänning trots att uttaget fungerar, byt ut denna och eventuellt lågspänningskabel.

2. Det blinkar blått i laddstationen

Blå blinkande lampa i laddstationen indikerar brott på begränsningsslingan men kan även efter åskoväder tyda på att kretskortet i laddstationen är skadat. Detta utesluter dock inte att även begränsningsslingan har tagit skada. Med förutsättning att du vet att kretskortet är helt kan du göra en kort testslinga en bit ut från laddstationen för att testa om begränsningsslingan är hel. 

3. Det blinkar rött i laddstationen

Röd blinkande lampa laddstationen indikerar på brott på laddstationens antenn men kan även efter åskoväder tyda på att kretskortet i laddstationen är skadat. Detta utesluter dock inte att även antennen har tagit skada. 

4. Lampan lyser grönt hela tiden

Lyser lampan i laddstationen grönt hela tiden trots att begränsningskablarna inte sitter på sin plats tyder detta på att laddstationens kretskort är skadat.

5. Robotgräsklipparen fungerar inte

Fungerar inte robotgräsklipparen alls eller dåligt efter ett åskväder bör den lämnas till din närmaste auktoriserade verkstad för reparation. Det finns flera komponenter i en robotgräsklipparen som kan ha tagit skada och därmed kan en genomgående undersökning behövas. Tänk på att vid en reparation behöver alla installationens delar testas ihop dvs robotgräsklippare, laddstation, transformator och lågspänningskabel för att man helt säkert ska veta att det fungerar.

Hur hittar jag reservdelar till min robotgräsklippare?

Här hittar du alla reservdelar och sprängskisser till robotgräsklippare och laddstation. Är du osäker på vilka delar du behöver eller vill du ha tips och råd? Då har du kommit rätt, kontakta oss så hjälper vi dig!

Täcks en åskskadad robot av hemförsäkringen?

Hemelektronik som robotgräsklippare ersätts i de flesta fall av hemförsäkringen vid åskskador. Detta kan dock skilja mellan olika försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att vara säker på vad som gäller hos just detta.

Produkter som används i artikeln

Husqvarna Kretskort Laddstation
1.430 kr
I lager
5010044-01 - Transformator

Från

830 kr
+Finns i flera varianter
Gå till

Relaterade artiklar

MAGASIN

Från hjärtsjukvård till trädgårdsdröm - Villa Wessman