Start / Magasinet / Röja din egen skog - Så gör du!

Röja din egen skog - Så gör du!

Röja din egen skog - Så gör du!

Skog

Tips & Råd

Att vårda och främja skogens välmående kräver noggrann planering och väl genomförd röjning. En välskött skog med god tillväxt är inte bara viktig för skogsägare utan också för att bevara och främja en sund ekosystembalans. Här tittar vi närmare på olika aspekter av röjning och dess betydelse för en hälsosam skogsmiljö.

Plantskogsröjning

Plantskogsröjning är den första viktiga steget för att forma en framtida välmående skog och görs när medelhöjden på de större träden är 1,3 m och beståndet 0,5 - 1 m. Här skapas utrymme för huvudstammar, vilka bör hållas minst en meter ifrån varandra. Efter röjning främjas kvalitetsutvecklingen genom att hålla 4,000–6,000 stammar per hektar.

Ungskogsröjning

Ungskogsröjning handlar om att reglera stamantal och välja ut stammar som kommer att forma det framtida skogsbeståndet. Detta görs när träden är 2-3 m höga i barrplanteringar men kan skjutas upp till 4-4,5 m i naturlig föryngring. Metoderna varierar beroende på trädslag och förutsättningar, och det är avgörande för en sund skogsmiljö.

Toppröjning

Genom att toppröja kapar eller bryter man stammarna högre upp än vid normal röjning, ungefär i midjehöjd. Detta görs enklast med en så kallad kedjeröjsåg. Fördelarna inkluderar bättre kvistkvalitet på huvudstammarna och mer attraktivitet för vilt. En avvägning att göra är att terrängen kan bli svårgenomtränglig med denna metoden.

Punktröjning

I gran- och tallföryngringar där beståndet är glest tillåter punktröjning vegetationen mellan träden att växa, samtidigt som man koncentrerar röjningsarbetet runt barrträdsstammarna. Minst två röjningar krävs vanligtvis för att uppnå önskat resultat.

Tips för att minska älgskador

För att minimera älgskador i löv- och tallbestånd föreslås en tvåstegsteknik:

 1. Röj vid 2-3 meters höjd och behåll 3000 - 5000 stammar per hektar.
 2. Slutröj vid 4-5 meters höjd och behåll 1500 - 2500 stammar per hektar.

Röjning med kvalitetsfokus

Vid röjning är det viktigt att identifiera och ta bort träd med kvalitetsfel såsom Dubbelstam

 • Krökt bas
 • Stamkrök 
 • Grovgrenighet 
 • Toppbrott
 • Sprötkvist.

Säker röjning!

För att genomföra röjningsarbetet säkert krävs utöver kunskap rätt utrustning:

 • Hjälm med hörsel- och ögonskydd
 • Stövlar eller kängor med sågskydd
 • Varselkläder
 • Arbetshandskar
 • Första förband

Det är också viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 15 meter till andra.

Att följa dessa riktlinjer för röjning kommer inte bara att gynna skogens hälsa utan också skapa en trivsam och välmående skogsmiljö för framtida generationer.

Produkter som används i artikeln

Husqvarna
Fraktfritt
Husqvarna 545FR Röjsåg inkl sele och tre skärutrustningar
8 989 kr
I lager
Husqvarna
Fraktfritt
Husqvarna 535 FBx Kedjeröjsåg
10.899 kr
Beräknat i lager 2024-02-29
Gå till

Relaterade artiklar

MAGASIN

Världens första motorsåg