Start / Magasinet / Så servar du din åkgräsklippare och Rider

Så servar du din åkgräsklippare och Rider

Så servar du din åkgräsklippare och Rider

Service & Underhåll

Trädgård

Det är bra att med jämna mellanrum ge din åkgräsklippare lite extra kärlek och serva den. Då orkar den jobba hela vintern och är redo att klippa gräset när grässäsongen drar igång.

Service åkgräsklippare

Vi har sammanställt en generell checklista för vad du vill gå igenom på en service åkgräsklippare och hur du byter de olika delarna. Men läs gärna i manualen för vad som gäller för just din maskin. 

Rengöring av åkgräsklippare

Använd en torrborste till att få bort eventuella jord- och gräsrester från hjul och underrede. Använd inte högtryckstvätt. Lös upp oljesmuts med kallavfettningsmedel och borsta rent knivarna. Gå igenom alla leder och smörj där det behövs. Leder som framhjulslagret är smorda med molybdensulfidfett, eftersmörj med samma typ av fett. Styr- och reglagevajrarna smörjer du istället med motorolja.

Byt tändstift

För att vara säker på att din trädgårdstraktor startar varje gång bör du byta tändstift efter varje säsong, eller efter var 100:e användning om du klipper mycket.

Ta bort tändhatten och lossa på det gamla tändstiftet med tändstiftsnyckeln. Skruva i det nya och dra åt. På med tändhatten igen – Klart!

Byt oljefilter

Om det är en trycksmord motor sitter det oftast ett oljefilter, detta skall då bytas innan du byter olja för att vara säker på att all olja byts. Oljefiltret sitter skruvat, var försiktig när du skruvar loss det och ha något att lägga det i som samlar upp oljespillet. Sedan skruvar du dit det nya filtret och fortsätter med oljebytet.

Byt motorolja

Din trädgårdstraktor går som bäst om du byter oljan i motorn minst en gång per säsong, eller efter var 50:e timmes användning. Varmkör motorn i några minuter för att få den gamla olja tunn och lättare att tömma. Ta sedan bort tändhatten så att motorn inte kan starta. Placera ett kärl under motorns avtappningsplugg och ta sedan bort mätstickan och avtappningspluggen så att den gamla oljan kan rinna ut. Sätt tillbaka avtappningspluggen och dra åt. Därefter är det dags att fylla på med nya motorolja. Sätt en tratt i påfyllningsöppningen och fyll upp långsamt. Läs av oljenivån med mätstickan när du känner dig klar. Rätt oljenivå är när oljan stannar mellan de två strecken. Tryck på tändhatten igen och kör motorn varm. Kontrollera att det inte läcker vid oljepluggen samt oljefiltret och kontrollera nivån igen när det gått en minut.

Byt luftfiltret

Ett igensatt luftfilter kan få motorn att gå dåligt, därför är det viktigt att kontrollera det med jämna mellanrum. Det bör bytas helt efter varje säsong eller efter var 100:e körtimme om du kör mycket. Fäll upp motorkåpan och lossa vreden till filterkåpan. Lyft ut det gamla och trä i det nya filtret i filterhuset. Sätt filterpatronen på plats och sätt tillbaka luftfilterkåpan.

Byt bränslefilter

Bränslefiltret bör precis som luftfiltret bytas en gång per säsong eller efter var 100:e körtimme. Öppna motorkåpan och skruva loss skyddskåpan. Flytta slangklämmorna med hjälp av en plattång. Dra loss filtret från slangändarna och tryck in det nya filtret. Om det är svårt att få fast filtret kan du använda dig av en såplösning på filterändarna. Flytta tillbaka slangklämmorna och skruva på skyddskåpan igen.

Kontrollera knivarna

För optimal klippning ska knivarna vara vassa och rotorarmen välbalanserad. Annars är risken att de sliter bort gräset istället för att klippa det. Ställ aggregatet i serviceläge eller palla upp maskinen och borsta rent och kontrollera att knivarna är vassa och hela. Behöver de slipas eller bytas ut bör du vända dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Kontrollera däck och remmar

Kontrollera att remmarna är hela och fina, utan skador. Saknas det bitar från remmen eller om det är stora sprickor på den behöver den bytas ut.

Kontrollera även att det är jämt däcktryck i alla däcken då detta även påverkar klippresultatet. Ett lagom tryck i däcken brukar vara 0,8 – 1 bar.

Alla våra mest frekventa service- och slitdelar till åkgräsklippare hittar du här och för att söka bland kompletta sprängskisser klickar du här.

Produkter som används i artikeln

Husqvarna
Husqvarna Motorolja 10w-40
219 kr
I lager

Relaterade artiklar

MAGASIN

Husqvarna Nyheter 2024