/ Arbinol B Viltskydd 5Liter
Arbinol B Viltskydd 5Liter
Utgått ur vårt sortiment
Interagro

Arbinol B Viltskydd 5Liter

För planteringar med skogsplantor
Produktbeskrivning
Artikelnummer: 46586
Arbinol B är ett avskräckningsmedel mot betning av vilt i planteringar av skogsplantor. Medlet kan användas året runt vilket innebär att man också med Arbinol B undviker sommarskador på t ex lärk. Arbinol B kan användas både vid sommar och vinterskador på löv och barrträd. Verkar avskräckande på alla vid betningen delaktiga sinnen. Mekaniskt via tänderna, optiskt genom den vita infärgningen, luktande genom naturliga eteriska oljor och via smaken på grund av den bittra smaken.

Användningsområden
Skyddar barr-, löv- och lärkplanteringar mot betning av rådjur, hjort, älg m fl. 

Dosering
2-6 liter/1000 plantor. Dosen är beroende av plantstorleken och appliceringsmetod. Det behövs ett ca 1 mm tjockt skikt av Arbinol B på den övre delen av toppskottet för fullgott skydd. Vid behandling av barrplantor planteringsåret och året efter är dosen 2 ml/planta. 5 liter räcker då till 2500 plantor.BehandlingstidpunktFör skydd mot vinterskador är behandlingen i september-oktober men plantorna tål behandling året runt.

Applikationsteknik
Besprutning: Använd rygg eller handspruta. Rekommenderade munstycken för Solosprutor 6501 och 40015. Andra metoder: Arbinol B kan även spridas med roller, tångborste, pensel, handske etc. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. 

Läs etiketten och produktinformationen före användning.

Bekämpningsmedel klass 3 som får användas av alla.

Dokument