Välj rätt kedja för din motorsåg

Välj rätt kedja för din motorsåg

Skog

Tips & Råd

För att maxa effekten av din motorsåg gäller det att välja rätt skärutrustning.  En kedja kan slipas flera gånger innan den behöver bytas, men förutom att tänderna slits ner töjer sig även kedjan med tiden, vilken i värsta fall kan leda till att den går av. Vi har samlat några tips så att du ska hitta rätt svärd och kedja för din såg och dina behov.

Längden på svärd och kedja

Vilken svärdslängd du väljer handlar framförallt om storleken på träden du ska fälla men också till en viss mån hur erfaren du är. Vanligaste längden på svärd är mellan 12” och 15”, men det finns även längre. Hur långt ditt nuvarande svärd är står instansat på svärdet. Ju längre svärdet är desto tyngre och mer svårmanövrerat blir det, även säkerheten påverkas då kastrisken ökar. Har motorn inte tillräckligt med kraft kommer den inte orka driva svärdet om det är för stort, med dåligt sågresultat och hög kastrisk som följd.

Det kan vara värt att investera i två svärd, ett kortare för mindre röjjobb och kvistning, och ett längre för fällning av större träd.

Kombinera skärtänder och kraft

Effekten på kedjan ska matcha prestandan på motorsågen. Det är som Husqvarna uttrycker det: ”som att ge en piraya hajtänder – bettet blir inte bättre för det”.  Välj ett svärd och kedja som matchar din motorsåg, då kan du vara säker på att den fyller sin fulla potential.

Delning, spårbredd och drivlänkar

Det finns fyra saker du behöver förhålla dig till när det kommer till att få kedjan att passa till svärdet: infästning, delning, spårbredd och skärlängd. Oftast står dessa mått utskrivna längst ner på svärdet. Gör det inte det kan du själv ta ut måtten:

1.Delningen

Delningen bestäms av avståndet mellan tre av sågkedjans nitar delat med två. Delningen bestämmer vilken effektklass kedjan hamnar i. Delningen angivs i tum, en tum motsvarar 25,4 millimeter.

2.Spårbredden

Spårbredden är densamma som drivlänkarnas tjocklek. Drivlänken är den del av kedjan som går ner i svärdspåret och matar kedjan framåt. Det är viktigt att måtten på de två överensstämmer.

3. Skärlängden

Skärlängden bestäms av antalet drivlänkar, står det inte på svärdet kan du alltid räkna drivlänkarna på kedjan du vill byta ut.

4. Infästning

Infästningen beror på vad du kör för motorsåg. Kolla upp vad som gäller för din modell. Oftast är det bara på riktigt stora eller riktigt små motorsåg som infästning kan skilja sig från den "normala".

När du har koll på dessa punkter kan du gå vidare med att välja en kedja som passar dina behov. Hela vårt sortiment av kedjor, klicka här.

Relaterade artiklar

MAGASIN

Så får du gräsmattan mossfri