Start / Magasinet / Välj rätt kedja för din motorsåg

Välj rätt kedja för din motorsåg

Välj rätt kedja för din motorsåg

Skog

Tips & Råd

För att maxa effekten av din motorsåg gäller det att välja rätt skärutrustning.  En kedja kan slipas flera gånger innan den behöver bytas, men förutom att tänderna slits ner töjer sig även kedjan med tiden, vilken i värsta fall kan leda till att den går av. Vi har samlat några tips så att du ska hitta rätt svärd och kedja för din såg och dina behov.

Längden på svärd och kedja

Vilken svärdslängd du väljer handlar framförallt om storleken på träden du ska fälla men också till en viss mån hur erfaren du är. Vanligaste längden på sågsvärd är mellan 12” och 15”, men det finns även längre. Hur långt ditt nuvarande svärd är står instansat på svärdet. Ju längre svärdet är desto tyngre och mer svårmanövrerat blir det, även säkerheten påverkas då kastrisken ökar. Har motorn inte tillräckligt med kraft kommer den inte orka driva svärdet om det är för stort, med dåligt sågresultat och hög kastrisk som följd. Det kan vara värt att investera i två svärd, ett kortare för mindre röjjobb och kvistning samt ett längre för fällning av större träd.

Kombinera skärtänder och kraft

Effekten på motorsågskedjan ska matcha prestandan på motorsågen. Det är som Husqvarna uttrycker det: ”som att ge en piraya hajtänder – bettet blir inte bättre för det”. Välj ett svärd och sågkedja som matchar din motorsåg, då kan du vara säker på att den fyller sin fulla potential.

Delning, spårbredd och drivlänkar

Det finns fyra saker du behöver förhålla dig till när det kommer till att få kedjan att passa till svärdet: infästning, delning, spårbredd och skärlängd. Oftast står dessa mått utskrivna längst ner på svärdet. Gör det inte det kan du själv ta ut måtten:

1.Delningen

Delningen bestäms av avståndet mellan tre av sågkedjans nitar delat med två. Delningen bestämmer vilken effektklass kedjan hamnar i. Delningen angivs i tum och de vanligaste delningarna är 0.325", 3/8", 1/4" 3/8" P och den stora .404". 

För att krångla till det lite till så finns den olika profiler på kedjorna, så t.ex en 3/8" P är en lågprofilskedja av 3/8" och de passar inte att blanda även om delningen (avståndet mellan länkarna) är densamma. Så det bästa är att hantera dem som två olika delningar.

2.Spårbredden

Spårbredden är densamma som drivlänkarnas tjocklek. Drivlänken är den del av kedjan som går ner i svärdspåret och matar kedjan framåt. Det är viktigt att måtten på de två överensstämmer så kolla upp på svärdet vilken spårbredd det har. Beställer du ett färdigt kit med svärd och kedjor till din såg så behöver du oftast inte tänka på detta. De vanligaste måtten är 1.1mm (.043"), 1.3mm (.050"), 1.5mm (.058") och 1.6mm (.063").

3. Skärlängden

Skärlängden bestäms av antalet drivlänkar och står normalt sett markerat på svärdet, brukar vara ett nummer följt av förkortningen DL (Drive Link). Står det inte på svärdet kan du alltid räkna drivlänkarna på kedjan du vill byta ut. 

Nedan följer ett exempel

svärd

Här ser vi att det är på svärdet angivet .325" 56DL .050" 1.3mm

Vilket då ger oss:

  • En kedjedelning på .325"
  • en spårbredd på 1.3mm (.050")
  • och en skärlängd på 56st länkar.

4. Infästning

Infästningen beror på vad du kör för motorsåg. Kolla upp vad som gäller för din modell.

Husqvarna har som regel två varianter av svärdsinfästning som de kallar för "lilla infästningen" och "stora infästningen". Sågar upp till 60cc har i regel lilla infästningen, så dagens modeller 135 upp till 560 har den lilla infästningen medans modellerna 562 och upp till 592 har stora infästningen.

Kollar vi på Stihl så har de i regel tre varianter, här kan vi se skillnad på dem vi artikelnumret, då det antingen börjar på 3005, 3003 eller 3002. Den minsta infästningen, passandes modellerna MS150 upp till MS251 har siffrorna 3005 i början på artikelnumret. Den mellersta infästningen, passandes modellerna MS261 upp till MS661 har siffrorna 3003 i början på artikelnumret.

Den största infästningen passandes modellerna MS780 upp till MS881 har siffrorna 3002 i början på artikelnumret

När du har koll på dessa punkter kan du gå vidare med att välja en kedja som passar dina behov. Hela vårt sortiment av motorsågskedjor och motorsågssvärd.

Relaterade artiklar

MAGASIN

Varför vertikalskära gräsmattan?