Start / Magasinet / Så installerar du din robotgräsklippare

Så installerar du din robotgräsklippare

Så installerar du din robotgräsklippare

Instruktionsfilmer

Trädgård

Grönare gräs, jämnare klippning och minimal insats från din sida – robotgräsklipparen är verkligen trädgårdsägares bästa vän. Det enda som behövs från din sida är att installera robotgräsklipparen så att den passar just din gräsmatta. Görs det rätt kan du sedan sätta dig bekvämt i din solstol och låta klipparen sköta resten. Här visar vi dels i film och dels i text hur du enkelt installerar din robotgräsklippare.

Din robotklippare gör underhållet av din gräsmatta till ett sant – och enkelt – nöje. Robotgräsklipparen kräver minimal insats från dig och din gräsmatta håller sig i topptrim genom kontinuerlig klippning. Den i stort sett enda insats du behöver göra är att installera robotgräsklipparen för just din trädgård. Görs detta rätt från början, så är det bara att luta sig tillbaka och låta robotklipparen gör jobbet sen. Att installera robotgräsklippare behöver inte vara svårt, här är en enkel guide i 10 steg hur du installerar din robotgräsklippare.

1. Rita en skiss över din trädgård

För att göra din installation enklare och försäkra dig om att det blir rätt från början är det bra att göra en skiss över din trädgård.Markera ut hus, rabatter, gångar och andra ytor som behöver avgränsas. Tänk igenom så att robotklipparen kan gå obehindrat över hela trädgården. Markera ut var du ska placera laddstationen (punkt 2), öar (punkt 5), hur begränsningsslingan ska dra (punkt 3) samt var guideslingan ska dras och anslutas till begränsningsslingan (punkt 6)

Begransningkabel

2. Placera laddstationen

Det är laddningsstationen som skickar signaler till begränsnings- och guideslingan samt ser till att robotklipparen laddas vid behov. Laddstationen bör placera centralt i trädgården. Se också till att det finns ett eluttag i närheten. Laddstationen ska stå på gräsmattan och inte utanför kanten. Se till att det finns två meter utan hinder till vardera sida och framför laddstationen. Bakom laddstationen gör det inget om hinder finns, så som vägg eller gång finnes. Plats i skugga är att föredra, men ingen nödvändighet.

3. Lägg ut begränsningskabeln

Begränsningsslingan är den kabel som markerar klippområdet för robotklipparen. Börja vid laddningsstationen och spara cirka 50 cm kabel vid laddningsstationen för senare anslutning. Olika hinder i trädgården behöver ha olika avstånd till begränsningsslingan - detta kan skilja beroende på vilken modell av robot du har*:

  • Fasta murar och väggar: 30 cm.
  • Rabatter och trädgårdsland: 20 cm.
  • Grusgångar: 20 cm.
  • Dammar och vatten: 30 cm. Se gärna även till att det finns en kant för att försäkra dig om att klipparen inte tar ett bad.
  • Hårda gångar så som plattor och asfalt i nivå med gräsmattan: 5 cm.

Gångar i nivå med gräsmattan av stenplattor, betong eller asfalt som löper genom trädgården behöver inte markeras ut. Gräsklipparen kör enkelt över dem. Träd behöver heller inte märkas ut, då robotklipparens sensorer känner av trädet vid påkörning och vänder och fortsätter i annan riktning. Ömtåligare träd och buskar bör markeras ut som öar (se punkt 5).

När du kommer tillbaka till laddningsstationen lämnar du ca. 50 cm extra kabel igen. Detta för anslutning (se punkt 7).

*Läs i instruktionsboken samt kolla mätstickan som ingår vad som gäller för just din robotgräsklippare

begransning

4. Begränsningsslingan tätt mot marken

Slingan sätts fast i backen med märlor som medföljer. Märlorna sätts med cirka 70 cm mellanrum. Om gräsmattan är ojämn kan det dock krävas tätare placering av märlorna. Slingan får aldrig hänga i luften, då finns risk att du får ett brott på slingan. Undvik detta genom att sätta ditt extra märlor. Begränsningsslingan växer efter några veckor ned i gräsmattan.

Har man en väldigt kuperad trädgård eller om man inte vill ha slingan synlig från början, kan man gräva ner slingan. Gör en fåra med en spade eller vinkelslip och lägg slingan på cirka 2 centimeters djup.

5. Skapa öar runt hinder

Har du buskar eller rabatter som öar på din gräsmatta ska dessa också markeras ut med begränsningsslingan. Se på din skiss (punkt 1) var närmaste punkten till begränsningsslingan finnes. Dra sedan begränsningsslingan rakt ut från denna punkt till ön. Slå inte ner märlorna helt – samma märlor skall användas på vägen tillbaka till begränsningsslingan vid gräsmattans ytterkant efter markeringen av ön. Genom att begränsningskabeln sätts i samma märlor sitter de tillräckligt tätt för att robotgräsklipparen inte ska se det som en begränsning utan kör över den.

Sätt slingan på lämpligt avstånd till hindret vid ön (se punkt 3).

Det är viktigt att inte begränsningskabeln korsas. Gå från gräsmattans ytterkant, rakt ut till ön, runt ön och tillbaka på andra sidan av hindret till den gräsmattans ytterkant varpå gräsmattans ytterkant fortsätts att markeras.

öar

6. Utplacering av guidekabeln

Guidekabeln är den kabel som robotklipparen använder för att hitta tillbaka till laddstationen när klipparen behöver laddas eller har klippt färdigt. När du gör din skiss över trädgården (se punkt 1), identifiera den eller de från laddstationen avlägsna platserna i trädgården. Vid dessa platser behöver du göra öglor med ca. 20 cm extra kabel när du lägger ut begränsningsslingan (punkt 3). I dessa öglor kommer guidekabeln att fästas.

Börja dra guidekabeln från laddstationen och spara ca. 50 cm kabel vid laddstationen. Dra sedan kabeln två meter rakt ut från laddstationen och vidare mot den utmärkta punkten på guideslingan. Sätt kabeln med märlor, även här med ca. 70 cm. mellanrum (se punkt 3).

Klipp av öglan du gjort i begränsningsslingan och kapa den utdragna guideslingan. Ta den blå, medföljande skarvkopplingen och för var och en av de tre kablarna igenom kopplingen i var sitt hål. Se till att de förs hela vägen igenom. Kläm samman skarvkopplingen med en tång eller polygrip. Fäst sedan kopplingen med ytterligare en märla, gärna på utsidan av begränsningsslingan.

Är din trädgård uppdelad i flera ytor där robotklipparen inte kan gå emellan, t.ex. på grund av grusgångar eller trappor kan flera zoner göras. Dessa markeras då också ut med begränsningsslinga som ansluts till huvudslingan. Robotklipparen behöver då bäras emellan de olika zonerna.

7. Anslut kablarna i laddstationen

Det finns nu tre kabeländar vid laddstationen: En från guideslingan och två ändar från begränsningsslingan, en från vardera håll. Måtta ut lagom mycket kabel så de når att fästa i laddstationen. Fäst de anslutningskontakter som medföljer på kablarna och klipp sedan av överbliven kabel.

Sätt sedan anslutningskontakterna i laddstationen. Viktigt att guideslingans kontakter fästes i rätt hål; den kabel som kommer från vänster i angivet kopplingshål och den från höger i det andra. Guideslingans kopplingshål är utmärkt.

8. Fäst laddstationen

När samtliga kablar är anslutna är det dags att fästa laddstationen med medföljande markskruvar. Fäst laddningsstationen vinkelrät mot gräsmattans kant (tillika guideslingan). Kontrollera att inga kablar vid anslutningen ligger löst och riskerar att få brott.

9. Koppla i strömmen

Sätt nu i strömsladden i ett närliggande vägguttag. Se till att ingen strömsladd ligger på gräsmattans klippyta. Nu kan klipparen laddas och är snart redo att klippa din gräsmatta.

10. Börja klippa!

Under den första tiden kan det vara bra att se hur klipparen beter sig i trädgården; klarar den av alla hinder eller är det någonstans den inte kommer åt? Gör i så fall justeringar i installationen.

Du hittar alla våra robotgräsklippare och paket här.

Produkter som används i artikeln

Husqvarna Installationskit Automower Medium
1 890 kr
I lager

Relaterade artiklar

MAGASIN

Från hjärtsjukvård till trädgårdsdröm - Villa Wessman