Start / Magasinet / Köpguide Robotgräsklippare välj den bästa roboten för din gräsyta

Köpguide Robotgräsklippare välj den bästa roboten för din gräsyta

Köpguide Robotgräsklippare välj den bästa roboten för din gräsyta

Tips & Råd

Trädgård

Att välja rätt robotgräsklippare bland alla modeller som finns på marknaden är inte det lättaste, här ger vi dig en bra start för att hitta den bästa modellen för just din tomt. Spara värdefull tid med en helt självgående robotgräsklippare!

Hur stor yta ska din robotgräsklippare klippa?

Det första som behöver göras är att mäta upp hur stor gräsyta robotgräsklipparen ska klippa. Man kan gå efter den totala tomtytan för att veta vilken storleksklass man ska titta på bland robotarna. För mer exakta mått går det att med hjälp av kartor online, t.ex. Lantmäteriets kartor (https://minkarta.lantmateriet.se), enkelt mäta upp den totala gräsytan för att se hur stor yta som faktiskt behöver klippas.

På lantmäteriets karta söker man först upp sin adress, därefter väljer man “Flygbild” för mer detaljerad bild av tomten.

I menyn väljs sedan "Mät i kartan" för att få fram verktyg för att mäta linje och area. Välj “Mät area” och rita upp den yta som ska klippas. Ju fler detaljer som ritas in, hus/garage och andra fasta objekt, på tomten desto närmare den faktiska ytan kommer man. I det här skedet är det dock bäst att hålla sig till de största objekten, träd/buskar etc. är ingen idé att rita in.

lantmateri

Med verktyget "Mät Linje" mäter man runt allting för att få fram ungefär hur mycket begränsningskabel som kan behöva. Ju fler detaljer man ritar in desto närmare kommer man det faktiska behovet. Väljer man en robotgräsklippare med en eller flera guidekablar är det viktigt att även dessa ritas in.

Detta visar givetvis inte den exakta mängden material som går åt så det kan vara värt att lägga på lite extra, t.ex. om man mätt upp att det går åt totalt 130 m begränsningskabel kan det vara värt att köpa en rulle med 150 m begränsningskabel för att säkerställa att det räcker.

Vad är guidekabel och begränsningskabel?

Fysiskt så är guidekabel och begränsningskabel samma sak, skillnaden är bara hur de kopplas in i robotgräsklipparens laddstation. Begränsningskabeln används för att begränsa ytorna som robotgräsklipparen ska röra sig på och klippa inom. Guidekabeln skarvas på längst bort på begränsningskabeln och går sedan genom hela trädgården för att slutligen anslutas till laddstationen. Alla modeller har inte guidekabel, men om trädgården är komplex är det ett måste. När robotgräsklipparens batteri börjar ta slut letar den upp guidekabeln för snabbaste vägen hem till laddning, vice versa om den ska börja klippa längst bort i trädgården efter laddning. Det finns modeller med flera uttag för guidekablar, vilket är perfekt för de allra klurigaste trädgårdarna. Med rätt maskin är en robotgräsklippare ett bra alternativ för nästan alla trädgårdar!

Hur komplex är din trädgård?

Nu är det fastställt hur stor yta robotgräsklipparen ska hålla klippt, nästa steg är att se hur komplex gräsytan är.

Absolut enklast möjliga är en plan öppen yta utan några hinder längs med kanterna eller på själva gräsmattan. Den mest komplicerade ytan har mycket träd, buskar, fasta objekt stora som små, uppdelade gräsytor, smala passager och många nivåer/lutande områden.

En villatomt i ett mindre tätbebyggt område brukar oftast hamna i klassen "medium komplicerad". De är oftast plana med minimal lutning, men uppdelade med en framsida och en baksida. Oftast har de också ett eller flera hinder på gräsytan i form av träd, buskar, studsmatta och annat. Är både fram och baksidan hopbundna med gräs mellan dem så blir installationen oftast smidigare, men det går även att lösa helt separerade gräsmattor på ett par olika sätt.

De vanligaste formerna på gräsmatta är:

 • Enkel gräsmatta: här fungerar i stort sett alla robotar bra, finns inget större behov av robot med guidekabel. Har man en riktigt stor enkel gräsmatta så kan en guidekabel snabba på hemgången för roboten.
 • L-Formad gräsmatta: här fungerar i stort sett alla robotar bra, men kan bli än effektivare med guidekabel. Har man en riktigt stor L-formad gräsmatta så kan en guidekabel snabba på hemgången för roboten.
 • U-Formad gräsmatta: här fungerar robotar med guidekabel bäst.
 • Uppdelad gräsmatta utan transportsträcka: här fungerar i stort sett alla robotar bra, finns inget större behov av robot med guidekabel. Här ska man tänka på att man manuellt får flytta över roboten till yta nummer två där den får gå tills den behöver laddas igen och man får då bära tillbaka den till laddstationen.
 • Uppdelad gräsmatta med transportsträcka: här fungerar robotar med guidekabel bäst. Vid större och/eller mer komplexa uppdelade gräsytor så kan det vara värt att skaffa en robot som har möjlighet till mer än en guidekabel. Underlaget för transportsträckan ska gärna vara hårt/packat och i nivå med gräsytan (+/- 1 cm).
 • Avlång gräsmatta: här fungerar i stort sett alla robotar bra, finns inget större behov av robot med guidekabel, men är givetvis ingen nackdel heller. Har man en riktigt stor avlång gräsmatta så kan en guidekabel snabba på hemgången för roboten.
 • Oregelbunden gräsmatta med många sektioner: här fungerar robotar med guidekabel bäst. Gärna större modell som har möjlighet till två eller flera guidekablar för att underlätta installation och drift.

tomtformer

Det som ytterligare ökar komplexiteten utöver formen på gräsmattan är trånga passager, byggnader på gräsmattan, träd, buskar, trädgårdsland, dammar, studsmattor och så vidare. Ju fler hinder desto högre komplexitet på installationen. Hårda hinder mitt på ytan brukar sällan orsaka några problem, men om hindren är på eller nära begränsningskabeln så måste man tänka till lite extra så robotgräsklipparen inte fastnar eller spenderar onödigt mycket tid i ett hörn som har en smal infart/utfart på grund av t.ex upphöjda pallodlingar.

Lutning

När det är fastställt vilken yta som behöver täckas och hur komplicerad tomten är  ska lutningarna på ytan kontrolleras. Har du inga lutningar så kan du hoppa över detta steget!

Först kontrollerar man hur skarp lutning det är. Detta görs enklast med en tumstock och ett vattenpass, instruktioner finns här: Så mäter du lutningen på din gräsmatta

Tänk på att lutningen som anges i specifikationerna för robotgräsklippare är de maximala värden angivna i procent, inte grader.

lutning

När lutningen är mätt och man exempelvis beräknat en lutning på 35%, då ska roboten ha som MINST en angiven lutning på 35%, gärna högre.

Den maximala lutningen som anges på robotarna är också under förutsättning att roboten har ett par meter före och efter lutningen för att kunna accelerera och att bromsa. Är lutningen intill gränserna på gräsytan eller om det finns hinder nedanför/ovanför så kan man som en tumregel säga att robotens specificerade maximala lutning halveras, t.ex. om lutningen är specificerad till maximalt 40% på roboten så betyder det att lutningen på gräsytan får vara som mest 20% när den är i anslutning till gränserna. Se exempel ovan.

Är det 2 m eller över mellan gränsen/hinder och den lutande ytan så gäller den maximala lutningen.

Då ytan, komplexiteten samt lutningen är kontrollerad kan man börja kolla på vilken modell som är lämplig. Vi kan börja med ett par exempel:

Exempel 1

 • Klippbar yta: 500 m²
 • Komplexitet: U-formad tomt men enstaka träd/buskar
 • Lutning: som mest 10% / nästan helt plan

Här behövs en maskin som klarar att underhålla minst 500 m². Vi har en medium-komplicerad tomt formad som ett U, vilket gör att en guidekabel är en behövlig funktion samt nästan ingen lutning någonstans på tomten.

En lämplig modell till denna yta skulle då vara en Husqvarna Automower 305 som har möjlighet till en guidekabel och klarar en yta på maximalt 600 m² samt en lutning på maximalt 40%.

Exempel 2

 • Klippbar yta: 1500 m²
 • Komplexitet: U-formad tomt med enstaka träd/buskar
 • Lutning: 35% i mitten av tomten

Här behövs en maskin som klarar att underhålla minst 1500 m², vi har en medium-komplicerad tomt formad som ett U, vilket gör att en guidekabel är en behövlig funktion samt har vi en lutning på 35% så roboten måste klara minst 35%, gärna mer för att kunna hantera lutningen.

En lämplig modell till denna yta skulle då vara en Husqvarna Automower 420 som har möjlighet till 2st guidekablar och klarar en yta på maximalt 2200 m² samt en lutning på maximalt 45%.

Anledningen till att man rekommenderar denna istället för den mindre Automower 315 som klarar en yta på max 1500 m² och en lutning på 40%, vilket tekniskt skulle fungera, är att 1500 m² är precis på maxgränsen för roboten. Man vill i detta fall ha lite mer marginal så att klipparen inte behöver vara inställd på att köra varje dag, hela veckan utan kan pausas någon dag i veckan/några timmar varje dag.

Exempel 3

 • Klippbar yta: 2500 m²
 • Komplexitet: Fyrkantig öppen gräsmatta, något enstaka träd/studsmatta
 • Lutning: 20% intill gräns

Här behövs en maskin som klarar att underhålla minst 2500 m², vi har en okomplicerad öppen tomt, vilket gör att en guidekabel är valfritt samt har vi en lutning på 20% vid gräns så roboten måste klara minst 40%, gärna mer för att kunna hantera lutningen.

En lämplig modell till denna yta skulle då vara en Stihl iMow 632 som klarar en yta på maximalt 3000 m² samt en lutning på maximalt 45%. Att tänka på: eftersom Stihl iMow robotarna inte har möjlighet att använda en guidekabel så går dessa längs med begränsningskabeln till och från laddstationen. Detta kräver att det inte finns några hinder längs med kanterna.

Exempel 4

 • Klippbar yta: 800 m²
 • Komplexitet: L-formad tomt, inga träd eller buskar.
 • Lutning: 50% i mitten av tomten

Här ser vi att vi behöver en maskin klarar att underhålla minst 800 m², vi har en okomplicerad tomt formad som ett L, vilket gör att en guidekabel är en behövlig funktion samt att vi har en lutning på 50% så roboten måste klara minst 50%, gärna mer för att kunna hantera lutningen.

En lämplig modell till denna yta skulle då vara en Husqvarna Automower 435X som har möjlighet till 2st guidekablar och klarar en yta på maximalt 3500 m² samt en lutning på maximalt 70%.

Anledningen till man rekommenderar en maskin med så stor kapacitet till en så liten tomt är för att den ska klara den stora lutningen som är på tomten. Den extra fördelen som blir är att maskinen kommer behöva gå väldigt sällan för att hålla gräsmattan klippt.

Nu har du en bra grund inför valet av lämplig robotgräsklippare som behövs för din gräsmatta. Nedan har vi skrivit ner lite allmänna saker att tänka på inför installation. Ska du installera roboten själv så har vi en enklare installationsguide för robotgräsklippare här, men när det är dags för den faktiska installationen så gå efter det som står i manualen för just den roboten du valt.

Placering av laddstation

Var man sätter laddstationen är beroende på vilken klippare och vilken form man har på tomten. Viktigt är att det finns ett eluttag (gärna skyddat från väder och vind) i närheten av laddstationen.

Laddstationen bör som en allmän riktlinje ha fritt runt sig ca 1-2 m, detta är dock mycket beroende på robot.

Husqvarna Automower: Laddstationen kan placeras var som helst. Har din Automower 1st guidekabel och tomten är avlång/L-Formad eller U-Formad så är det en bra idé att placera laddstationen i ena änden av tomten. Har din Automower fler guidekablar så kan man placera laddstationen i mitten av klippytan. Då Automower till största del använder sig av guidekabel för hemgång så kan laddstationen placeras utan att behöva så mycket fritt utrymme åt sidorna. Att bygga ett litet hus/garage till klipparen är väldigt populärt och fungerar bra med Automower!

Stihl iMow: Laddstationen placeras var som helst då iMow går efter begränsningskabeln vid utgång och hemgång, men en lämplig placering kan vara så centralt som möjligt och iMow vill helst ha ca 1-2 m fri raksträcka åt sidorna (finns även möjlighet att sätta en så kallad extern laddstation om man vill ha laddstationen utanför den klippbara gräsytan). iMow kör varannan gång vänster varv och varannan gång höger varv när den åker hem längs med begränsningskabeln.

Worx Landroid: Laddstationen kan placeras var som helst då Landroid går efter begränsningskabeln. Då Landroid alltid går vänstervarv runt begränsningskabeln så måste det vara ca 1 m fri raksträcka på sidorna av laddstationen.

Laddstation

Övrigt som är bra att tänka på:

Störningar

Större ansamlingar metall i marken (som t.ex armering i betongplattor) kan störa signalen för roboten. Om det görs en transportsträcka över t.ex en gjuten platta så kan armeringen i plattan störa. Elkablar som är dragna i marken brukar oftast inte orsaka några störningar.

Andra robotar: grannarnas begränsningskabel kan störa din robot då signalen är lika eller nästan lika som det är i din begränsningskabel. Lösningen på detta är dock enkel, de flesta robotar (t.ex. Automower, iMow) har så man kan byta signalen i begränsningskabeln så den inte krockar med grannens. Obs! Oftast har de billigare robotarna på marknaden inte denna möjlighet, som t.ex. Worx Landroid. Har man två sådana maskiner som grannar kan man vid störning behöva flytta begränsningskablarna så de hamnar längre ifrån varandra.

Nedläggning av begränsningskabeln

Alla robotar har olika mått på hur långt in man ska lägga begränsningskabeln för att roboten ska fungera optimalt. Detta gör att längs med begränsningskabeln kommer man få en lite kant som förblir oklippt på grund av att klipptallriken sitter en bit in under roboten.

Olika modeller hanterar detta på olika sätt, t.ex. Worx Landroid har en sidoförskjuten klipptallrik så den har möjlighet till en kantklippningsfunktion och lämnar då minst oklippt kant av de olika robotarna.

Stihl iMow har även den en kantklippningsfunktion men då knivtallriken är centralt placerad blir den oklippta kanten större jämfört med Landroid. Husqvarna Automower har ingen kantklippningsfunktion men kör lite längre förbi begränsningskabeln än t.ex. iMow vilket gör att du får ungefär lika stor oklippt kant som iMow i slutändan.

I de respektive robotarnas manualer står det vilka avstånd man bör ha till fasta kanter (t.ex. väggar, trädäck och så vidare), kanter i samma nivå som gräsmattan (t.ex asfalt, stenläggning och så vidare) samt avstånd till vatten och fallande kanter.

Gällande det sistnämnda kan man som tumregel räkna med att behöva lägga begränsningskabeln 1-2 m från platser där roboten kan trilla ner i vatten eller trilla ner från en kant. Har man kraftiga lutningar på tomten som ansluter mot begränsningskabeln så finns även där rekommendationer på längre avstånd.

Öar, vad är det och när behövs det

En ö i robotsammanhang är när man avgränsar områden genom att dra in begränsningskabeln runt det önskade området och sen ut till ytterkanten igen, således skapar man en "ö". Detta är värt att göra, t.ex. om det finns odlingar, dammar eller träd med synliga rötter. I stort sett de ställen man inte vill att roboten ska vara på. Antingen för att roboten kan fastna eller för att roboten kan skada något. (Se vår installationsguide för att se hur man installerar en Ö.)

Har man buskar, träd eller kanske t.ex. en klädvinda, det vill säga högre fasta kanter som inte tar skada av att roboten går mot dem så behöver man inte göra öar runt dem. Krocksensorerna på roboten kommer hantera dessa hinder och helt enkelt gå mot dem, stanna, vända och sen köra vidare.

Vad behövs mer än roboten?

När man köper en robotgräsklippare så får man alltid själva roboten samt laddstationen. Utöver det behöver man oftast även lägga till ett "installationskit" som består av kabel, kontakter och märlor/spik för att fästa kabeln i gräsmattan.

Till robotgräsklippare som Gardena och Worx så ingår oftast en liten mängd kabel och märlor i köpet av själva roboten medans för t.ex Husqvarna och Stihl måste det köpas till.

Ett annat bra tillbehör kan vara ett åskskydd som minskar risken att laddstationen tar skada vid oväder.

Förhoppningsvis har du nu fått en bra idé om vilken robot som är bäst för dig. Har du fler frågor om installation, de olika robotmodellerna eller behöver hjälp så kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig! Spana in alla våra modeller av robotgräsklippare här.

Produkter som används i artikeln

Husqvarna
Fraktfritt
Husqvarna Automower® 315 Mark II Robotgräsklippare
21 899 kr
I lager

Relaterade artiklar

MAGASIN

Husqvarna Nyheter 2024